ARC signs Grant Agreement with the Malta Government for EuroPride Valletta 2023

Updated: Jan 14
The Ministry for Justice, Equality and Governance has signed a €300,000 financial assistance agreement with Allied Rainbow Communities - ARC as the organizers of EUROPRIDE Valletta 2023. This grant will be awarded over a period of three years.

EUROPRIDE Valletta 2023 serves as an opportunity for Malta to continue its efforts to raise awareness and share our country’s experiences and best practices in this field.

Il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza iffirma ftehim għal għajnuna finanzjarja ta’ €300,000 ma’ Allied Rainbow Communities - ARC bħala l-organizzaturi tal-EUROPRIDE Valletta 2023. Din l-għotja ser tingħata fuq perjodu ta’ tliet snin.

Il-EUROPRIDE Valletta 2023 isservi ta’ opportunità biex Malta tkompli bl-isforzi tagħha biex tqajjem aktar għarfien u qsim ta’ esperjenzi u prattiċi tajba li pajjiżna għandu f’dan il-qasam.

75 views0 comments